בית משפחת טלמן

חפץ חיים | שטח 300 מ"ר | מגרש 300 מ"ר | סגנון מודרני

בית טלמן 1
בית טלמן 2
בית טלמן 3
בית טלמן 4
בית טלמן 5
בית טלמן 7