בית משפחת הרשקוביץ

גדרה | שטח 350 מ"ר | מגרש 250 מ"ר | סגנון כפרי

בית הרשקוביץ 1
בית הרשקוביץ 2
בית הרשקוביץ 3
בית הרשקוביץ 4
בית הרשקוביץ 5