בית משפחת הייטנר

גדרה | שטח 400 מ"ר | מגרש 249 מ"ר | סגנון מודרני

בית הייטנר 1
בית הייטנר 2